DISCUSSION

ҚАЙТА ОРАЛҒАН ҚҰТТЫ МҰРА Қазақстанда Әбу Насыр әл-Фараби мұраларын аудару, зерттеу, насихаттау жұмыстары мен әрекеттері ХХ ғ. 60-70 жылдарынан басталып, ...
Далее
ЕУРОПАЛЫҚ ДИСКУРСТАҒЫ ҚОС ОЙШЫЛ: ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ ШОҚАЙ Ел басының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасындағы ой-пікірлерді бүгінг заман талбына сай жеткізе ...
Далее
ВЛИЯНИЕ ИДЕЙ АЛЬ-ФАPАБИ НА РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МУСУЛЬМАНСКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ В истории исламской философии Абу Наср аль-Фараби является первым ученым, ...
Далее
АЛЬ-ФАРАБИ О ПРАВИТЕЛЕ К 1150-летию со дня рождения Абу Насра Мухаммада ибн Мухаммада ибн Тархана ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки Геммы ...
Далее
ƏЛ-ФАРАБИ ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ТАРИХЫНДА 2020 жылы ұлы ойшыл, шығыстың Аристотелі атанған, атақты жерлесіміз Әбу Насыр Мұхамед ибн Тархан ибн Узлаг ...
Далее
ӘЛ-ФАРАБИ БИЛІК ФИЛОСОФИЯСЫ Әлемдік мәдениет пен өркениетте елеулі із қалдырған ортағасырлық исламдық Ренессанс дәуірінің ұлы ғалымы, «Екінші Ұстаз» атанған Әбу ...
Далее
ӘЛ-ФАРАБИ БИЛІК ФИЛОСОФИЯСЫ   (Жалғасы)     Әл-Фараби ілімі бойынша надан қаланың ең нашар түрі деп билікқұмар қаланы санайды.   ...
Далее