Әл-фарабидің нақыл сөздері

Егер адамдар бір-біріне бақыт үшін көмектессе, бүкіл әлем қайырымды болады.

Адам баласы тегінде адамзатқа жатқандықтан, бір-бірімен өзара түсіністікте болуы абзал.

…тек бір біріне көмектесер көп адамдар бірлестігі арқылы ғана оның өмір сұруіне қажет қандай да бір үлес бөлігін берер болса сонда ғана адам баласы өз табиғатына сай кемелдене алады.

Адамға ақыл-ес оның ең жоғарғы кемелділігіне жетуі үшін қызмет етсін деген мақсатта берілген.