Әл-Фараби және қоғамдық-философиялық ой мәселелері