INVISIBLE COLLEGE

Аталмыш сайт ортағасырлық философ, энциклопедиялық ғалым Әбу Насыр әл-Фарабиге (870-950) арналған. Сайт концепциясы Фарабитану ғалымдары, студенттер, магистранттар, университеттердің докторанттары, сонымен қатар бүкіл әлемдегі ұлы философтың мұрасымен танысқысы келетіндердің арасында институционалды емес өзара әрекеттесудің интерактивті алаңын құру идеясына негізделген.

Invisible College «Көрінбейтін алқа» ретінде аударылады және кез келген ұйымдардың немесе институттардың делдалдарынсыз өзара іс-қимыл жасайтын ортақ мүдделермен біріккен тәуелсіз ғалымдар тобын білдіреді.

Invisible College терминін XVII ғасырдың 40-50-ші жылдарында сол кездегі белгілі ғалымдар мен зиялылар кіретін Англиядағы қызығушылық клубының мүшелері енгізді. Лондонның Корольдік қоғамы (ғылым академиясының Британдық баламасы) кейінірек осы клубтың негізінде құрылды.

МООК

ЖАРИЯЛАНЫМДАР

ҒЫЛЫМИ ІС-ШАРАЛАР

ВИДЕО