Байланыстар

ӘЛ-ФАРАБИ ОРТАЛЫҒЫ
Директор:
Мейірбаев Б.Б.
Ғылыми кеңесші:
Философия ғылымдарының докторы, профессор Алтаев Ж.А.
Зерттеушілер:
Иманбаева Ж.
Хумархан Ж.
Байжұма С.
Өсербаев Е.
 
Мекен-жайы
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050040 әл-Фараби даңғылы, 71/27
Тел. 8 (727) 377-33-33 (1698), 8 (727) 377-33-33 (1397)
al-farabi@kaznu.edu.kz