ФАРАБИЕВЕДЫ

Казахстанские ученые-фарабиеведы
Машанов А.Ж. Қасымжанов А.Х. Көбесов А. Әлімжанов Ә.Т.
Геология-минералогия ғылымдарының докторы, ҚазССР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер. Қазақстандық Фарабитану мектебінің пионері. Философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі. 1993 -2000 жылдары Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы Әл-Фараби Орталығының директоры болды. Педагогика ғылымдарының докторы. «Әл-Фарабидің педагогикалық мұрасы» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. Белгілі жазушы, публицист, қоғам қайраткері. «Ұстаздың оралуы» атты романның авторы.
Жарықбаев Қ.Б. Дербісәлі Ә.Б. Алтаев Ж.А. Нысанбайұлы Ә.Н.
Педагогика, психология ғылымдарының докторы. ҚР еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері. ҚР ҰҒА құрметті мүшесі. Филология ғылымдарының докторы. Шығыстанушы, дінтанушы, жазушы. ҚР БҒМ Шығыстану институтының директоры. Философия ғылымдарының докторы, профессор. «Әл-Фараби Шығыстың ұлы ойшылы» (2018), «Al-Farabi philosophy of the Second Master» (2019) монографияларының, көптеген оқулықтар мен оқу құралдарының авторы. Философия ғылымдарының докторы, профессор. Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым Aкадемиясының академигі. Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері (1994). ҚР Президентінің Мемлекеттік бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының лауреаты (1998).
Тәжікова К.Х. Құрманғалиева Ғ.Қ. Сапашев. О.С. Бурабаев М.С.
Философия ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Шығыстану факультеті арабтану және ирантану кафедрасының доценті. Әбу Насыр әл-Фараби еңбектерін аударған танымал аудармашы. Философия ғылымдарының докторы. «Әл-Фараби» философиялық-саяси және рухани-танымдық журналының бас редакторы. Түркітану және үндітану кафедрасының меңгерушісі. 1997-1999 жж. – ҚазҰУ-дың көне түркі жазба ескерткіштерін зерттеу орталығының зерттеушісі; 2012 ж. – Әл -Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми-зерттеу орталығының директоры. Философия ғылымдарының докторы, профессор.
Сейтахметова Н.Л. Досай К.Т. Құрманалиева А.Д. Сағиқызы Аяжан
Философия докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, ортағасырлық мұсылман философиясы саласындағы маман. Дін және ислам философиясы маманы. Түркология ғылыми-зерттеу институтының директоры. Философия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және саясаттану факультетінің дінтану және мәдениеттану меңгерушісі. Философия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде Ғылым комитетінің Философия, саясаттану және дінтану институтының бас ғылыми қызметкері.
Түлеубаева С.А. Сандыбаев Ж.С. Даукеева С.Д.
Филология ғылымдарының докторы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің шығыстану кафедрасының профессоры. Философия ғылымдарының докторы, ислам діні мен мәдениеті саласындағы маман. Өнертану ғылымдарының докторы (PhD), этно-музыкатанушы, араб музыкасы теориясының маманы.
Зарубежные ученые-фарабиеведы
Сагадеев А.В. Гафуров Б. Г. Хайруллаев М. М. Айдынлы Я.
Доктор философских наук, специалист по истории арабской философии. Автор сборника «Восточный перипатетизм. Из истории средневекового материализма» (1987). Востоковед и государственный деятель, академик Академии наук Таджикской ССР (1950 г), академик Академии Наук СССР (1968 г). Директор Института востоковедения АН СССР. Доктор философских наук (1966). Окончил в Ташкенте Среднеазиатский государственный университет (1951) и аспирантуру (1954). С 1954 года- на научно-преподавательской работе. С 1961 года-директор Института философии и права АН Узб. ССР. Уважаемый фарабиевед в Турции. Декан факультета теологии Университета Улудага, профессор. Принял участие в пленарном заседании Фараби форума.
Ризо Д. А. Кирабаев Н.С. Фишлер А. Петрик Д.
Иранский философ, президент Академии наук Ирана и ведущий деятель в области культуры и философской мысли. Автор более тридцати работ по исламской философии, культуре, искусству и гуманитарным наукам. Первый проректор РУДН. Автор «Социальная философия Мусульманского Востока» (1987), «Классическая арабо-мусульманская философия: от социальной философии к философии и истории» (1990), «Классики арабо-мусульманской философии» 2 тома (1999) и т.д. Заслуженный профессор Франции, кавалер Ордена Академических Пальм. Лауреат Премии мира и духовного согласия Республики Казахстан, обладатель Золотой медали КазНУ имени аль-Фараби. Профессор философского факультета Университета Огайо.
Бекир Карлыга Дебора Луиза Блэк Тереза – Анна Дрюар Луис Хавьер Лопес Фаржат
Советник премьер-министра Турции, доктор философии. Автор монографии «Аль-Фараби – философ цивилизации». Канадский философ. Автор научных работ по классической арабской исламской и средневековой европейской философии. Американский исследователь средневековой арабской и античной философии. Мексиканский доктор философии, исследователь в области исламской философии и античной философской мысли.
Питер Адамсон Яри Каукуа Фериэль Бухафа Тауфик Ибраһим
Американдық ғалым, Мюнхеннің Людвиг Максимилиан университетінің (Германия) ислам әлемі және көне антика философиясы профессоры. Финляндиядағы ең ірі көпсалалы университеттердің бірі – Ювяскюля университетінің профессоры. Кембридж университетінің теология факультетінің профессоры (Ұлыбритания). Философия докторы, профессор, классикалық араб-мұсылман философиясының маманы.
Симеон Евстатиев
Таяу Шығыс тарихы және Исламдық зерттеулер профессоры, араб және семиттік зерттеулер кафедрасының меңгерушісі, Әулие Климент Охридскийдің София университетінің Діндерді зерттеу орталығының директоры (Болгария).